průkaz energetické náročnosti

Bytová družstva a Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Bytová družstva a Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Má družstvo povinnost vlastnit a předkládat PENB, tedy průkaz energetické náročnosti budovy? Zcela jistě ano. Žádný zákon, vyhláška ani jiný závazný předpis ho této povinnosti nezbavuje. A jak říká zákon číslo 406/2000Sb., opatřit si průkaz musí vlastník budovy nebo společenství […]

The post Bytová družstva a Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) appeared first on SrpVladimír.cz.