Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění se vztahuje na odpovědnost po­jištěného za škodu způsobenou při plnění úkolů dle pracovní smlouvy nebo vztahu konaného na základě dohody o pracovní činnosti nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou odpovídá zaměstnavateli ze zákona. Pojištění se dále může […]

The post Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání appeared first on SrpVladimír.cz.