odstoupení

Zánik pojištění má svoje náležitosti

Zánik pojištění má svoje náležitosti

Pojistná smlouva už neposkytuje to, co by měla? Řešením je její ukončení. A jaké jsou možnosti se smlouvy „zbavit“? Smlouva může skončit několika následujícími způsoby: Uplynutím pojistné doby V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká […]

The post Zánik pojištění má svoje náležitosti appeared first on SrpVladimír.cz.