odborná rada

Pojistné události v řeči NOZ

Na základě žádosti oznamovatele může pojistitel poskytnout zálohu na pojistné plnění. Tuto může ale na základě rozumného důvodu odepřít !! A víte kdy taky na vás někdo může požadovat náhradu újmy? Zkusíme nabídnout některé „zajímavé„ možnosti. Šk…