NOZ

Malé nahlédnutí do NOZ – pojistné události, náhrada újmy

Malé nahlédnutí do NOZ – pojistné události, náhrada újmy

Pojistitel může na základě žádosti oznamovatele poskytnout zálohu na pojistné plnění. Tuto ale také může na základě rozumného důvodu odepřít! A víte kdy na vás někdo může požadovat náhradu újmy? Zkusíme nabídnout některé vybrané „zajímavé„ možnosti. Škoda způsobená informací nebo […]

The post Malé nahlédnutí do NOZ – pojistné události, náhrada újmy appeared first on SrpVladimír.cz.

Pojistné události v řeči NOZ

Na základě žádosti oznamovatele může pojistitel poskytnout zálohu na pojistné plnění. Tuto může ale na základě rozumného důvodu odepřít !! A víte kdy taky na vás někdo může požadovat náhradu újmy? Zkusíme nabídnout některé „zajímavé„ možnosti. Šk…