nedbalost

Co je to odpovědnost za škodu?

Nést odpovědnost za škody, které jste způsobili někomu jinému, je o to víc nepříjemné, když zasáhnou do vlastní peněženky. Odpovědností je míněna povinnost škůdce strpět následky za své minulé jednání. Hoďte svou odpovědnost na triko pojišťovně. …