nájemce

Odpovědnost nájemce a pronajímatele se liší

Odpovědnost nájemce a pronajímatele se liší

V České republice ve 2. čtvrtletí letošního roku výrazně zdražilo nájemné v bytech. Ceny nájmů rostou a dostaly se nad úroveň roku 2019. Přestože už nyní poptávka roste, stále pravděpodobně jsme ještě na začátku takového vývoje. Silná poptávka nebude koncentrovaná […]

Nájemce po ukončení nájmu nevyklidí byt. A co teď?

Nájemce po ukončení nájmu nevyklidí byt. A co teď?

Je všeobecně známo, že nájemce nemovitosti, kterou užívá pro uspokojování své bytové potřeby, je naším právním řádem považován za slabší stranu a zákonem je před pronajímatelem chráněn. A to i v situaci, kdy protiprávně narušuje práva pronajímatele. Pronajímatel má jen […]

The post Nájemce po ukončení nájmu nevyklidí byt. A co teď? appeared first on SrpVladimír.cz.

Pronájmy frčí, rizika s nimi spojená stoupají

Pronájmy frčí, rizika s nimi spojená stoupají

Majetkové pojištění je dobrým nástrojem ochrany pro majetek pronajímatele – bytu nebo domu (pojištění stavby), nebo vybavení bytu (pojištění domácnosti). Velmi vhodným a zajímavým doplňkem standardních pojistných nebezpečí v pojištění stavby může být připojištění poškození stavebních součástí all-risk a strojní […]

The post Pronájmy frčí, rizika s nimi spojená stoupají appeared first on SrpVladimír.cz.

Pojistit pronajímaný byt či dům? Ano, pronajímatel i nájemce si sníží hrozící rizika

Pojistit pronajímaný byt či dům? Ano, pronajímatel i nájemce si sníží hrozící rizika

Stále více lidí investuje do nákupu nemovitostí a ty dále pronajímá. A na druhé straně vzniká velká skupina lidí, kteří jsou v pozici nájemníka. Pronájem s sebou přináší značná rizika a pojištění může pomoci jak pronajímatelům, tak nájemníkům tato nebezpečí eliminovat. Proto […]

The post Pojistit pronajímaný byt či dům? Ano, pronajímatel i nájemce si sníží hrozící rizika appeared first on SrpVladimír.cz.

Běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Pronájmy bytů jsou stále aktuálním tématem. Ceny nejsou ve velkých městech zrovna lidové, ale byznys se točí. V tomto případě nemám na mysli krátkodobé pronájmy, ale „klasiku“, tedy nájem na rok a víc. Ve smlouvě o nájmu se objevuje povinnost nájemce […]

The post Běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu appeared first on SrpVladimír.cz.