Podepsaný dodatek odblokoval pokračování dostavby dálnice D11

<div> <a href="https://auto-mania.cz/podepsany-dodatek-odblokoval-pokracovani-dostavby-dalnice-d11/"><img title="měření rychlosti dálnice D1" src="https://auto-mania.cz/wp-content/uploads/2017/10/m%C4%9B%C5%99en%C3%AD-rychlosti-d%C3%A1lnice-D1-666x444.jpg" alt="měření rychlosti dálnice D1" width="300" height="200"></a> </div> <p> Ředitelství silnic a dálnic podepsalo se sdružením firem pod vedením společnosti EUROVIA CS dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMIŘICE“. Dodatek smlouvy obsahuje zejména ujednání ohledně dalšího postupu ve věci realizace stavby i poté, co zhotovitel i objednatel na konci ledna 2019 od smlouvy na stavbu […]</p> <p>Příspěvek <a rel="nofollow" href="https://auto-mania.cz/podepsany-dodatek-odblokoval-pokracovani-dostavby-dalnice-d11/">Podepsaný dodatek odblokoval pokračování dostavby dálnice D11</a> pochází z <a rel="nofollow" href="https://auto-mania.cz/">auto-mania.cz</a></p>
měření rychlosti dálnice D1

Ředitelství silnic a dálnic podepsalo se sdružením firem pod vedením společnosti EUROVIA CS dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ – SMIŘICE“.

Dodatek smlouvy obsahuje zejména ujednání ohledně dalšího postupu ve věci realizace stavby i poté, co zhotovitel i objednatel na konci ledna 2019 od smlouvy na stavbu patnáctikilometrového úseku dálnice odstoupily.

Zhotovitel se v uvedeném dodatku zavazuje k dokončení stavby pokračování dálnice D11 dle původního termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit nad rámec sjednané ceny částku, která mu částečně kompenzuje nárůst cen od doby, kdy byla stavba vysoutěžena, a to vždy v závislosti na skutečně realizovaných pracích.

Nejedná se přitom o paušální částku, ale částečnou kompenzaci doby, po níž nebylo možné z důvodu pozdního vydání stavebních povolení stavět. V dodatku smlouvy je konkrétně uvedeno 148 milionů korun jako výše zmíněné kompenzace. Uvedená částka byla ověřena znaleckým posudkem a citovaný postup je zcela v souladu se smlouvou a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Uvedené dohody bylo dosaženo po trojstranném jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a zástupci konsorcia stavebních firem EUROVIA-Metrostav-Swietelski.

Nad rámec uvedeného se zhotovitel předmětným dodatkem také zavázal k akceleraci realizace stavby tak, aby byla dokončena v květnu 2022, tedy ještě měsíc před původně ve smlouvě sjednaným termínem. Náklady na urychlení stavby ponese sám zhotovitel.

Příspěvek Podepsaný dodatek odblokoval pokračování dostavby dálnice D11 pochází z auto-mania.cz


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/79191/virtual/www/domains/automotozpravy.cz/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpressdiagnostic.class.php on line 82