Jak na výpověď povinného ručení? Nabízí se několik variant

nehoda-pojistna-udalost

Pakliže se rozhodnete, že je nezbytnou záležitostí pro vaše povinné ručení výpověď, existuje několik možností, jak toho docílit. Tuto zákonnou pojistku přitom musejí mít sjednanou všichni majitelé motorových vozidel, jinak s nimi nesmějí vyrážet na veřejné komunikace.

Výpověď povinného ručení v řádném termínu a dohodou

Zdaleka nejjednodušším a nejčastější jevem je situace, kdy pro povinné ručení výpověď nastává automaticky se skončením smlouvy. Ta se obvykle sjednává na dobu 1 roku. Po uplynutí lhůty pak máte možnost zařídit si u téže pojišťovny smlouvu novou, případně se obrátit na jiného poskytovatele.

Alternativu představuje výpověď povinného ručení dohodou, což je však mnohem méně vídaný jev, který do značné míry naráží na neochotu pojišťovny jako jedné ze smluvních stran. Vždy je zapotřebí, aby s touto možností souhlasily obě strany.

Výpověď povinného ručení bez důvodu a kvůli změně ceny

Někdy nastane situace, že zkrátka nepotřebujete povinné ručení po celou dobu, takže jej nechcete zbytečně platit. Pak nezbývá nic jiného, než provést oznámení, jímž deklarujete výpověď bez udání důvodu. Počítejte ale s tím, že zrušení platné smlouvy má dvouměsíční lhůtu, jinými slovy ještě dva následující měsíce budete povinni i nadále platit pojistku dle vypovězené smlouvy.

Jiná situace nastává, když se pojišťovna rozhodně změnit ceny během platnosti smlouvy. Pak je možné podat výpověď, a to do jednoho měsíce od data oznámení změny pojistného.

Výpověď povinného ručení v důsledku změny majitele vozidla a jeho vyřazení

Nehodláte-li už svůj vůz používat, dá se aplikovat pro povinné ručení výpověď z důvodu vyřazení z evidence motorových vozidel. Zde je nutné pojišťovně akci řádně doložit. Totéž platí v okamžiku, kdy převedete vlastnictví vozidla na jinou osobu, jinými slovy auto prodáte. Pak lze smlouvu o povinném ručení ukončit dnem, kdy pojišťovně zašlete kopii smlouvy o prodeji spolu s písemnou výpovědí.

Určitě je praktické si nastudovat a stáhnout pro výpověď povinného ručení vzor. Pak víte, co vás čeká.


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /data/web/virtuals/79191/virtual/www/domains/automotozpravy.cz/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpressdiagnostic.class.php on line 82